2019. február 14., csütörtök

Növényi jellegek - előadóülés és munkaértekezlet

 

Az MTA-DAB négy munkabizottságának, a Debreceni Egyetem Növénytani és Ökológiai Tanszékeinek közös szervezésében egynapos előadóülés és hozzá kapcsolódó munkaértekezlet lesz 2019. április 12-én, 9 30-as kezdéssel a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában (Debrecen, Thomas Mann út 49., Bognár Rezső terem).

ELŐADÓK ÉS ELŐADÁSOK

09:30–09:40 A munkaértekezlet megnyitása - Grigorszky I. - DAB, Török P. - DAB Munkabizottságok
09:40–10:00 Tóthmérész B.: Jellegalapú Mennyország a növényökológiában.
10:00–10:15 Takács A., Nagy T. , Molnár V. A.: A herbárium, mint növényi jelleg-adatok forrása.
10:15–10:30 Lukács B. A., Pallér-Kapusi F., Löki V., Lovas-Kiss Á., Szabó S., E-Vojtkó A.: Növényi jelleg adatok a vízben: korlátok és feladatok.
10:30–10:45 Kelemen A., Valkó O., Miglécz T., Tóth K., Sonkoly J., Deák B., Török P., Tóthmérész B.: Gyepek fitomassza adatait tartalmazó adatbázis létrehozása.
10:45–11:00 Tóth E., Penksza K., Szentes Sz., Sonkoly J., Török P.: Növényi jellegek és természetvédelmi kezelés kapcsolata.

11:00–11:30 Kávészünet- Emeleti körfolyosó

11:30–11:45 Bartha D., Schmidt D., Tiborcz V.: Magyarország Flóratérképezési Adatbázisa.
11:45–12:00 Botta-Dukát Z.: Növényi jellegek alkalmazási lehetőségei a növényökológiai kutatásban.
12:00–12:15 Tölgyesi Cs., Török P., Bátori Z., Kun R., Csathó A. I., Vadász Cs.: Szukcesszió jelleg-alapú vizsgálata parlagokon.
12:15–12:30 Borics G., B-Béres V., Várbíró G.: Jelleg alapú vizsgálatok lehetőségei fitoplankton és bentikus kovaalgák esetén.
12:30–12:45 Deák B., Valkó O., Török P., Kelemen A., Tóthmérész B.: Terjedési és perzisztencia jellegek szerepe fragmentált szárazgyepek fajkészletének kialakításában.
12:45–13:00 Sonkoly J., Török P.: A magterjedés és magbank-képzés ökológiai jelentősége.

13:00–14:00 Ebédszünet –Emeleti körfolyosó (Állófogadás)

14:00–17:00 A PADAPT (Pannonian DAtabase of Plant Traits) adatbázis kialakításának kezdeti lépései.
14:15–14:30 A Növényi jelleg adatbázis hazai kialakításának lehetőségei és szükségessége (A PADAPT kezdeti lépései).
14:30–17:00 Nyilvános munka- és vitaértekezlet – javaslatok, ötletek kritikai észrevételek és a megvalósítás lehetőségei.

A projektben folyó szakmai munkát támogatta az NKFIH KH 130320 és NKFIH K 119225 pályázat.
2019. február 12., kedd

Új cikk a Scientific Reports-ban

 

Sonkoly Judit elsőszerzőségével megjelent a kutatócsoportunk legújabb cikke a Nature Group Scinetific Reports hasábjain. A cikk eltérő diverzitású magkeverékekkel létrehozott kísérleti gyepekben vizsgálja a fajkészlet szerveződés egyes alapvető kérdéseit középpontba helyezve a biomassza és a fajszám között fennálló kapcsolat természetének a vizsgálatát. A cikk szabadon letölthető a folyóirat honlapjáról és az összefoglalója az alábbiakban olvasható.


Judit Sonkoly, András Kelemen, Orsolya Valkó, Balázs Deák, Réka Kiss, Katalin Tóth, Tamás Miglécz, Béla Tóthmérész & Péter Török

 The maintenance of biodiversity is crucial for ecosystem processes such as plant biomass production, as higher species richness is associated with increased biomass production in plant communities. However, the effects of evenness and functional diversity on biomass production are understudied. We manipulated the composition of an experimental grassland by sowing various seed mixtures and examined the effects of diversity and evenness on biomass production after three years. We found that biomass production increased with greater species and functional richness but decreased with greater species and functional evenness. Standing biomass increased but species number and functional richness decreased with increasing proportion of perennial grasses. Our findings emphasise the importance of productive dominant species, as the proportion of perennial grasses had a positive effect on standing biomass, while species and functional evenness had a negative effect on it. Thus, our findings support the theory that, besides diversity, dominance effects and the so-called mass ratio hypothesis may also play a key role in explaining primary biomass production.

2019. február 6., szerda

Az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport szakmai teljesítménye - 2018


A kötelező akadémiai jelentés appropóján a kutatócsoportnak számot kell adnia a tudományos teljesítményéről, amit elsősorban a megjelent publikációi fémjeleznek. A kutatócsoport 2018-ban összesen 15 impakt faktoros cikket jelentetett meg, melyek közül 7 valamely szakterület meghatározó (D1) lapjában került közlésre (Összesített impakt faktor: 41,92). A kutatócsoport publikációjának az a cikk tekinthető, amelyben a kutatócsoport legalább egy tagja úgy szerepel, hogy munkahelyként a kutatócsoport kerül megnevezésre. A cikkek listája az alábbiakban olvasható. A fentieken túlmenően összesen további 7 kézirat van megjelenés vagy bírálat alatt impakt faktoros folyóiratokban. A kutatócsoport meghatározó teljesítménye továbbá, hogy a kutatócsoport tagjainak részvételével elkészült egy szakmai különszám a Restoration Ecology folyóirat hasábjain, illetve a kutatócsoport meghatározó szerepet játszott egy gyepekkel foglalkozó világszintézis elkészítésében is.

Az impakt faktoros lapokban megjelent cikkek listája:

Török P., Penksza K., Tóth E., Kelemen A., Sonkoly J., Tóthmérész B. (2018): Vegetation type and grazing intensity jointly shape grazing effects on grassland biodiversity. Ecology and Evolution, DOI: 10.1002/ece3.4508

Török P., Matus G., Tóth E., Papp M., Kelemen A., Sonkoly J., Tóthmérész B. (2018): Both trait-neutrality and filtering effects are validated by the vegetation patterns detected in the functional recovery of sand grasslands. Scientific Reports 8: 13703.

Lukács Á., Kókai Zs., Török P., Bácsi I., Borics G., Várbíró G., T-Krasznai E., Tóthmérész B., B-Béres V. (2018): Colonisation processes in benthic algal communities are well reflected by functional groups. Hydrobiologia 823: 231–245.

Bácsi I., Deli J., Gonda S., Mészáros I., Veréb G., Dobronoki D., Nagy S. A., B-Béres V., Vasas G. (2018): Non-steroidal anti-inflammatory drugs initiate morphological changes but inhibit carotenoid accumulation in Haematococcus pluvialis. Algal Research  31: 1-13.

Dengler J. et al. (2018): GrassPlot - a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands. Phytocoenologia 48: 331–347.

Deák B., Valkó O., Török P., Kelemen A., Bede Á., Csathó A., Tóthmérész B. (2018): Habitat and landscape filters jointly drive richness and abundance of grassland specialist plants in terrestrial habitat islands. Landscape Ecology 33: 1117–1132. 

Török P., Helm A., Kiehl K., Buisson E., Valkó O. (2018): Beyond the species pool: modification of species dispersal, establishment, and assembly by habitat restoration. Restoration Ecology 26: S65–S72. 

Török P., Kelemen A., Valkó O., Miglécz T., Tóth K., Tóth E., Sonkoly J., Kiss R., Csecserits A., Rédei T., Deák B., Szűcs P., Varga N., Tóthmérész B. (2018): Succession in soil seed banks and its implications for restoration of calcareous sand grasslands. Restoration Ecology 26: S134–S140.

Godó L., Tóthmérész B., Valkó O., Tóth K., Radócz Sz., Kiss R., Kelemen A., Török P., Švamberková E., Deák B. (2018): Ecosystem engineering by foxes is mediated by isolation in grassland fragments. Ecology and Evolution 8: 7044–7054. 

Kiss R., Deák B., Török P., Tóthmérész B., Valkó O. (2018): Grasslands and climate change? How can soil seed bank support community resilience? Restoration Ecology 26: S141–S150.

Erdős L., Ambarli D., Bátori Z., Cserhalmi D., Kröel-Dulay Gy., Liu H., Magnes M., Molnár Zs., Naqinezhad A., Semenishchenkov Y. A., Tölgyesi Cs., Török P. (2018): The edge of two worlds: Eurasian forest-steppes in dynamic transition. Applied Vegetation Science 21: 345–362.

Valkó O., Tóth K., Kelemen A., Miglécz T., Sonkoly J., Tóthmérész B., Török P., Deák B. (2018): Cultural heritage and biodiversity conservation ? Plant introduction and practical restoration on ancient burial mounds. Nature Conservation 24: 65–80.

Valkó O., Kelemen A., Miglécz T., Török P., Deák B., Tóth K., Tóth J. P., Tóthmérész B. (2018): Litter removal does not compensate detrimental fire effects on biodiversity in regularly burned semi-natural grasslands. Science of the Total Environment 622-623: 783–789.

Tölgyesi Cs., Császár P., Torma A., Török P., Bátori Z., Gallé R. (2018): Think twice before using narrow buffers: Attennuating mowing-induced arthropod spillover across forest-grassland edges. Agriculture, Ecosystems and Environment 255: 37–44. 

Wang C.,  B-Béres V.,  Stenger-Kovács Cs., Li X., Abonyi A. (2018):Enhanced ecological indication based on combined planktic and benthic functional approaches in large river phytoplankton ecology Hydrobiologia  818: 163-175.