2014. március 26., szerda

X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében


A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara Növénytani és Természetvédelmi Intézetében rendezték meg a X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében c. konferenciát 2014. március 7-9. között Sopronban. A konferencia már nagy múltra tekint vissza,  az első konferenciát 1997-ben, Debrecenben az hívta életre, hogy a flóra- és vegetációkutatók fiatal generációja bemutathassa eredményeit a szakmai nagyközönségnek. A konferencia napjainkra a  hazai botanikusok legfontosabb találkozójává nőtte ki magát.


A konferencián kilenc szekcióba sorolva összesen közel 60 előadás hangzott el és mintegy 80 poszter került bemutatásra. A konferencián átadták a Boros Ádám díjakat is, melyet idén Papp Beáta, Bölöni János és Sramkó Gábor nyert el. Gratulálunk a díjazottaknak a teljes hazai botanikus szakma nevében is. Kutatócsoportunk a konferenciára két absztraktot nyújtott be (két előadás) melyek címei az alábbiak voltak:

TÖRÖK Péter – DEÁK Balázs – MIGLÉCZ Tamás – KELEMEN András – TÓTH Katalin – ALBERT Ágnes – VALKÓ Orsolya: Szürkemarha legeltetés hatása: Élőhelytípus-függő változások nedvesség-gradiens mentén.

BABAI Dániel – VALKÓ Orsolya – TÖRÖK Péter – ALBERT Ágnes – TÓTH Katalin – DEÁK Balázs – KELEMEN András – MIGLÉCZ Tamás – TÓTHMÉRÉSZ Béla – MOLNÁR Zsolt: A szénamurha (szénatörek) szórásának hatása irtásrétek fajgazdagságára Gyimesben (Keleti-Kárpátok, Románia)

Az előadások egy jelentős részében és egy esti vitafórum során is kiemelt figyelmet kapott az akáckérdés (Ténylegesen szakmai alapon nyugvó állásfoglalásokat és véleményeket itt, itt és itt olvashatunk). 


 A fehér akác (Robinia pseudoacacia)
 (Molnár V. Attila felvétele)


 A vitaesten erdészek részvételével, az ő álláspontjukat meghallgatva folyt termékeny vita a témáról. A vitaesten a gazdálkodói szempontok védői számára is tisztázódhatott, hogy az EU invazív fajokat korlátozó rendelettervezete nem az akác teljes kiirtásáról, csupán a nem akaratlagos terjedés kordában tartására irányul. A konferencia szakmai alapokon nyugvó, széles konszenzussal kialakított állásfoglalást fogalmazott meg a fehér akác megítélésével kapcsolatban, amit a szakmai közönség tudtával és egyetértése mellett Borhidi Attila, Pócs Tamás, Vida Gábor akadémikusok illetve a házigazda intézetigazgató, Bartha Dénes írtak alá. Sajnálatosan a korábbi szakmai állásfoglalásokhoz hasonlóan ez az állásfoglalás is visszhang nélkül maradt, sőt a sötét középkor szellemiségét méltón idéző Akác-koalíció munkássága nyomán az egész Európai Uniós jogszabályt sikerült elakasztani.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése