2015. november 13., péntek

Kitaibelia - 20. évfolyam


Végéhez közeledik a KITAIBELIA 20. évfolyamának szerkesztése. Az idei első (176 oldalas) szám online megjelent május 5-én, a második (136 oldalas) szám december folyamán lesz hozzáférhető a folyóirat honlapján. http://kitaibelia.unideb.hu/?contents

Kérjük azokat a szaktársakat, akik igényt tartanak a folyóirat nyomtatott változatára, és a legutóbbi számhoz mellékelt csekket még nem fizették be, ezt legyenek szívesek pótolni. Akinek a postacíme változott az elmúlt egy évben kérjük jelezze a kitaibelia@unideb.hu címen.

A 21(1) számba még várnak kéziratokat. Lapzárta: 2016. március 15.

Ezúton is köszönjük a 20. évfolyam szerzőinek és lektorainak szíves közreműködését!

A 20. évfolyam tartalomjegyzéke:

1. füzet (Siroki Zoltán emlékszám)

PAPP László & LISZTES-SZABÓ Zsuzsa: Siroki Zoltán (1906–1987) emlékezete

TAKÁCS Attila, SÜVEGES Kristóf, LJUBKA Tibor, LÖKI Viktor, LISZTES-SZABÓ Zsuzsa & MOLNÁR V. Attila: A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) II.: A „Siroki Zoltán Herbárium”

SZŰCS Péter: A Pterygoneurum squamosum Segarra et Kürschner előfordulása egy Győr melletti rekultivált hulladéklerakón

CSIKY János, ERZBERGER, Peter, KOVÁCS Dániel & DEME Judit: Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. a Nyugat-Mecsekben

WIRTH Tamás & GYERGYÁK Kinga: Az Asparagus verticillatus L. Magyarországon

KOVÁCS Dániel & MESTERHÁZY Attila: A Ceratochloa (DC. et P. Beauv.) Hack. alnemzetség (Bromus L., Poaceae) hazai története és elterjedése

CSATHÓ András István, BEDE Ádám, SUDNIK-WÓJCIKOWSKA, Barbara, MOYSIYENKO, Ivan I., DEMBICZ, Iwona & SALLAINÉ KAPOCSI Judit: A szagtalan rezeda (Reseda inodora Rchb.) előfordulása a Tiszántúlon

BAUER Norbert: Sorbus udvardyana Somlyay & Sennikov a Balaton-felvidék keleti dolomitterületén

SZŰCS Péter, SCHMIDT Dávid & CSISZÁR Ágnes: Kiegészítések a Soproni-hegység mohaflórájához II.

SCHMIDT Dávid: Újabb adatok a Pannonhalmi-dombság flórájához

NAGY Timea: Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy)

SCHMOTZER András: Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth és további adatok a Bükkalja flórájához

DEÁK Balázs, TÖRÖK Péter, TÓTHMÉRÉSZ Béla & VALKÓ Orsolya: A hencidai Mondró-halom, a löszgyep-vegetáció őrzője

BAUER Norbert & SOMLYAY Lajos: A Crepis mollis (Jacq.) Asch. subsp. hieracioides (Waldst. & Kit.) Domin újrafelfedezése Magyarországon

BIRÓ Éva & BÓDIS Judit: Sallangvirág (Himantoglossum) fajok virágzás-fenológiája és elterjedési mintázata

SZŰCS Péter, PÉNZESNÉ KÓNYA Erika, TAKÁCS Attila, LÖKI Viktor, CSÁBI Miklós et al., TÓTH Katalin, BABAI Dániel, KELEMEN András, DEÁK Balázs, ALBERT Ágnes, VALKÓ Orsolya, CSATHÓ András István: Apró közlemények / Short communications

Irodalmi figyelő / Literature reviews: SCHMOTZER András (szerk.)(2014): Szikfok – Dél-hevesi tanulmányok. – Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 192 pp. + Térképmelléklet.

2. füzet (Waisbecker Antal emlékszám)

BALOGH Lajos & KESZEI Balázs: 180 éve született dr. Waisbecker Antal

NÉMETH Csaba & MESTERHÁZY Attila: Bruchia flexuosa (Schwägr.) Müll. Hal.: egy igazi különlegesség a magyar mohaflórában

SZŰCS Péter, JÓZSEF Júlia, PAPP Viktor Gábor & KUTSZEGI Gergely: A veszélyeztetett Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid. új adata a Bükk-hegységből

SZŰCS Péter: Mohaflorisztikai vizsgálatok az egykori almásfüzitői Timföldgyár környékén

KIRÁLY Gergely, TAKÁCS Gábor & KIRÁLY Angéla: Adatok a Kisalföld flórájához és növényföldrajzához

MESTERHÁZY Attila & KULCSÁR László: Kiegészítések a Nyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez

SULYOK József, VOJTKÓ András & SOMLYAY Lajos: A Viola collina Besser előfordulásai a Bükkben és az Upponyi-hegységben

NEGREAN Gavril, KARÁCSONYI Károly & SZATMARI Paul-Marian: Kárpáti, erdélyi, dácikus és pannon endemikus fajok a Szilágyság flórájában

TAKÁCS Attila, NAGY Timea, SALAMONNÉ ALBERT Éva & MOLNÁR V. Attila: Az év vadvirága 2014-ben: a szibériai nőszirom (Iris sibirica L.)

E. VOJTKÓ ANNA & LUKÁCS BALÁZS ANDRÁS: Növényi jellegek és alkalmazásuk növényökológiai kutatásokban I: Történeti áttekintés, jelleg típusok, módszertan és adatbázisok

BAUER Norbert, BALOGH Lajos, BEZECZKY Árpád & NAGY József, DEÁK BALÁZS, KISS ORSOLYA & VALKÓ ORSOLYA, SCHMIDT Dávid, TÖRÖK Péter, SZŰCS Péter, KOVÁCS Dániel & LENGYEL Attila, MÁTHÉ András: Apró közlemények / Short communications

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése