2017. szeptember 12., kedd

Bemutatkozik az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport

 

Az MTA 2017-re kiírt Lendület pályázat keretében az "Új frontok a restaurációs ökológiában: A környezetbarát infra-struktúra kiépítésének és fenntartásának ökológiai szempontú elmélete" című nyertes pályázat támogatásával megalakult az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport. A kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia illetve a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar mint befogadó intézmény együttes támogatásával, 2017. július 1-ével hivatalosan is működik.  A kutatócsoport, Dr. Török Péter vezetése mellett,  jelenleg négy fő beosztott kutató és egy fő szakmai ügyintéző részvételével működik. Az alábbiakban a kutatócsoport tagjai mutatkoznak be, röviden bemutatva eddigi szakmai eredményeiket és terveiket.

 

Dr. Török Péter - Tudományos Tanácsadó, Kutatócsoport vezető. Ph.D. fokozatot szerzett 2008-ban, az értekezésének címe: A magkészlet szerepe mészkerülő gyepek rehabilitációjában. Megvédte 2012-ben habilitációs, 2016-ban MTA Doktora értekezését. Kutatási érdeklődése Palearktikus gyepterületek biodiverzitásának megőrzése és helyreállítása és növény-közösségekben zajló dinamikai folyamatok vizsgálata különös tekintettel a biomassza produkcióra és talajmagbank képzésre. A Lendület pályázat keretében a szárazföldi és vízi élőlényközösségek funkcionális összetételét alakító tényezők illetve a közösségekben zajló folyamatok vizsgálata hangsúlyosan jelenik meg.

Dr. B-Béres Viktória - Tudományos munkatárs. 2013-ban szerzett Ph.D. fokozatot, értekezésének címe: A Cryptomonas ovata Ehrenberg (Cryptophyta) és a Microcystis aeruginosa Kützig (Cyanobacterium) algataxonok interakciós kapcsolatai. Eddigi tudományos munkája az algafajok közti interakciós kapcsolatokat, valamint a bentikus és planktonikus algaközösségek taxonómiai és funkcionális diverzitását befolyásoló környezeti tényezők vizsgálatán alapszik. A Lendület kutatócsoport keretében zajló kutatásainak középpontjában az algaközösségek funkcionális összetételét meghatározó tényezők, ill. közösség összetételében bekövetkező változások dinamikájának vizsgálata áll. 

Dr. Sonkoly Judit - Tudományos segédmunkatárs. 2017-ben szerzett Ph.D. fokozatot, értekezésének címe: Reproduktív jellegek szerepe a növényi életciklusban és a biodiverzitás fenntartásában. Eddigi kutatásai elsősorban a gyepek biodiverzitását és vegetációdinamikáját befolyásoló tényezőket érintették, mint például a magok tér- és időbeli terjedését, vagy a gyepi növényfajok csírázási- és megtelepedési sikerét befolyásoló tényezőket. A Lendület kutatócsoport keretében tovább vizsgálja a gyepek biodiverzitását- és dinamikáját befolyásoló tényezőket, valamint hogy ezek ismerete hogyan járul hozzá a féltermészetes gyepi élőhelyek védelméhez, megfelelő kezeléséhez és restaurációjához. 

Tóth Edina - Tudományos segédmunkatárs Ph. D. fokozat megszerzése folyamatban van, a megszerzés várható ideje: 2018. Doktori értekezésének címe: Természetvédelmi célú legeltetés hatása rövid füvű szikes gyepek vegetációjára intenzitási grádiens mentén. Érdeklődési területe a gyepek természetvédelmi kezelését és fenntartását célzó kezelések vizsgálata. Eddigi munkája során a legelés hatásait vizsgálta a gyepek diverzitására, összetételére, illetve különös tekintettel a gyepek funkcionális növényi jellemzőire. A Lendület kutatócsoport keretében a korábbi vizsgálatok folytatását és kiterjesztését célozza meg, többféle gyeptípus, állatfaj és különböző legelési intenzitási szintek mellett. 

Dr. Tölgyesi Csaba - Tudományos segédmunkatárs. Ph.D. fokozatot szerzett 2017-ben, az értekezésének címe: Gyepközösségek közötti ökotonok dinamikája egyirányú és fluktuáló vízállapot-változások mellett. Érdeklődési területe a fás- és lágyszárú növényközösségek különféle léptékeken értelmezett kölcsönhatása a teljes erdős-sztyepp biomtól egészen a fáslegelők egyedi fái alatt kialakuló lokális kapcsolatrendszerekig. A Lendület pályázat részét képező vizsgálataiban ezen kölcsönhatások természetvédelmi kezelésben, illetve klíma-adaptációban való felhasználhatóságát járja körül. 

Kocsis-Ikanov Annamária - ügyintéző. 
Okleveles történelem tanár, okleveles közgazdász. Korábban a középfokú szakképzés területén gazdasági szaktanárként dolgozott, egy települési önkormányzatnál pályázatíróként tevékenykedett, egy turisztikai területen működő vállalkozásnál pedig irodavezető volt. Jelenleg az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport ügyviteli feladatait látja el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése