2014. május 12., hétfő

"Halmozottan" előnyös a helyzet - Kunhalmok terepi felmérése


Az idei évben tervbe vettük a HNP működési területén több régióban is megtalálható eltérő mértékben gyepesedett kunhalmok botanikai felmérését. Ez a munka a tudományos eredmények mellett segítséget nyújthat a löszgyepi védett illetve ritka fajok állományainak feltérképezésében, illetve a halmokon található maradvány löszvegetáció értékleltárának elkészítésében. A vizsgálatsorozatban eddig mintegy 40 halmot mértünk fel, de további közel 100 halom felmérése még hátravan. A jelenlegi vizsgálatok is egy sor érdekes és értékes előfordulási adattal gyarapították ismereteinket. 


A halmok igen változatos táji környezetben fordultak elő, néhol szántóföldi tengerből kiemelkedő szigetként viselkedtek.


Több halmon is megtaláltuk a piros szarumák (Glaucium corniculatum) egyedeit.


A selymes boglárka (Ranunculus illyricus) sok vizsgált halmon, néhol nagyobb tömegben is előfordult.


Egy halmon előfordult a horgas bogáncs (Carduus hamulosus) is.

 

Voltak meglehetősen jól "felszerelt" halmok is, ez jelentősen megkönnyítette a felmérési munkát.


Az egyik legérdekesebb halom, egy szikes halom volt, ahol a józan ésszel és persze a gravitációval szembemenve a halom tetején találtuk a legsósabb talajt jelző vegetációt.


Érdekes faj volt a francia lucerna (Medicago monspeliaca), mely eddig egy vizsgált halmunkról került elő.


Viszonylag gyakori faj volt a macskahere (Phlomis tuberosa) is, mely két halom esetében nagy tömegben volt jelen.

A vizsgálatban a táji környezet mellett a halom meredekségét, méretét illetve tájtörténeti változókat is figyelembe véve arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen mértékben járulhatnak hozzá ezek a halmok a korábban elterjedt sztyeppei elemeket is tartalmazó löszvegetáció fennmaradásához.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése