2017. május 22., hétfő

PÁLYÁZAT 

Egyhónapos Növényökológiai gyakorlati ösztöndíjra 2017 


A DE TTK Ökológiai Tanszék, Növényökológiai munkacsoportja botanikai és növényökológiai témák iránt érdeklődő hallgatók számára szakmai gyakorlati ösztöndíjat hirdet. A pályázatot elnyerők lehetőséget kapnak, hogy bekapcsolódjanak az NKFIH által támogatott " Növényökológiai elméletek alkalmazási lehetőségei a gyeprekonstrukcióban" című pályázatban, illetve a frissen megalakuló "Lendület" Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoportban zajló munkába.

A pályázat tárgya és témaköre

A gyepi biodiverzitás kutatását és a gyepközösségek megőrzését megnehezíti, hogy a működésüket befolyásoló számos lényegi információ nem áll rendelkezésre. Ilyenek például (i) a növényfajok magbank-képzésére vonatkozó információk, (ii) a növényfajok közötti kölcsönhatások típusai és erőssége, illetve (iii) a közösségek működése szempontjából kiemelten fontos az alkotó fajok által meghatározott funkcionális diverzitás. A növényi jellegek (= plant trait, pl. növénymagasság, levélméret, magterjedési sajátságok, magbank-képzés típusa) mérése illetve regionális szintű adatbázisok összeállítása ennek okán kiemelt fontosságú. A nyári ösztöndíjas(ok) fő feladatai különböző növényfajok egyedeinek terepi gyűjtése, fajok biomassza mintákban történő azonosítása, főként vegetatív jellegek (levélbélyegek) mérése és magbank vizsgálatokkal összefüggő üvegházban zajló munkák végzése lesz.

A pályázók köre

A pályázatra biológia vagy környezettudomány szakirányú M.Sc. és B.Sc. hallgatók pályázhatnak. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek az első és másodéves B.Sc. hallgatók vagy új szakdolgozati témát kereső M.Sc. hallgatók.

Kötelező tartalmi és formai elemek

A pályázat tartalmaz egy rövid önéletrajzot (max. 1 oldal), megjelölve az eddigi egyetemi előmenetelt (növénytani témájú tárgyak érdemjegyei), kutatási tapasztalatot illetve érdeklődést. A pályázathoz csatolható egy motivációs levél amelyben a pályázó vázolja, hogy miért szeretné az ösztöndíjat elnyerni, illetve miként járulhat hozzá az ösztöndíj szakmai munkájának és fejlődésének előmozdításában.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikus formában (MS-Word dokumentum vagy pdf file) várjuk Dr. Török Péternek címezve a molinia@gmail.com címre.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. június 9. péntek 12.00 óra

A pályázatok elbírálása

A pályázatokat a növényökológiai munkacsoport tagjai tekintik át, majd szakmai és egyéb szakmapolitikai szempontok figyelembevételével választják ki a nyerteseket. A döntésről a határidő benyújtását követő héten a pályázók értesítést kapnak. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Összesen maximum 3 ösztöndíj odaítélésre van lehetőség.

Az ösztöndíj összege egyszeri 60.000 Ft.

Az ösztöndíjas időszak (rugalmas kezdéssel és befejezéssel): 2017. július 17-augusztus 16.

Dr. Török Péter, s.k.
Növényökológiai Munkacsoport
DE TTK Ökológiai Tanszék
http://ecology.science.unideb.hu/Tpeter/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése