2013. szeptember 26., csütörtök

Folyamatosan zajlik a terepmunka az új, DE Növénytani Tanszék,  Farmakognóziai részlegének munkatársaival (Dr. Vasas Gábor és Riba Milán) közösen elkezdett kutatásban. Ennek során egyes, szikeseken gyakran előforduló Nostoc törzsek kivonatainak szikes gyepi fajok csírázására gyakorolt hatásait vizsgáljuk. 

 

Az ország több pontjáról, már mintegy 40 Nostoc minta került begyűjtésre. A gyűjtés során rögzítésre kerülnek a mintavételek koordinátái illetve terepi cönol felvételekben az adott vegetációs folt fajösszetételi és tömegességi viszonyai. Ezzel a munkával párhuzamosan zajlik szikes növényfajok magjainak gyűjtése a csíráztatásos kísérletekhez.

2013. szeptember 20., péntek


A közelmúltban jelent meg egy olyan tudományos igényességgel kidolgozott, de a mindennapi gazdálkodásban alkalmazható szakanyag, amely tárgyalja az ökológiai szempontú gyeptelepítéshez használt magkeverékkel szemben támasztott kívánalmakat, a telepítés gyakorlati kivitelezését, valamint várható gép- és költségigényeit is. A kiadvány az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kiadásában, Dr. Török Péter szerkesztésében valósult meg.


A kiadvány szabadon letölthető az ÖMKi honlapján és a honlapomon.
Megjelent a Biodiversity & Conservation szeptemberi különszáma amely Jan Christian Habel, Jürgen Dengler, Monika Janišová, Török Péter, Camilla Wellstein, és Michal Wiezik szerkesztésében európai gyepek biodiverzitásával foglalkozik. Az szerkesztői cikk letölthető a honlapomon.

Megjelent legújabb cikkünk, mely a magyar flóra mintegy 1405 taxonjára közöl új magtömeg adatokat. A cikk megtekinthető az Acta Botanica Hungarica folyóirat honlapján és oktatási és kutatási célokra letölthető a honlapomról is.
A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása című pályázatban a Biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzése és fenntartása című workshop került megrendezésre 2013. szeptember 19-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában. 


A workshopon áttekintettük a Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszéke, az Agrobiodiverzitás és Ökológiai Gazdálkodás Kihelyezett Tanszék illetve az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport munkáját. Az aktuális kutatási programok összesen 10 tudományos előadásban kerültek bemutatásra.

A rendezvény részletes programja megtalálható az alábbi webcímen: Előadóülés részletes programja

A Nemzeti Kiválóság Programiroda tájékoztatása alapján a TÁMOP 4.2.4.A Nemzeti Kiválóság Program „Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2013 (A2-MZPD-13)” elnevezésű pályázati felhívásra Dr. Török Péter által benyújtott A2-MZPD-13-0092 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Gyepközösségek biodiverzitásának helyreállítása spontán szukcesszió és aktív restauráció segítségével című pályázat ösztöndíj támogatásban részesül. A pályázati támogatás lehetővé tette a blog elindítását, köszönet érte!