2021. december 7., kedd

Aktuális Flóra és Vegetációkutatás konferencia

Nagy kihagyás után újra megrendezésre került Debrecenben az Aktuális Flóra és Vegetációkutatás konferencia. A XIII. Aktuális Flóra-és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében konferencia néven hat szekcióban kerültek bemutatásra a vegetációtudomány, a növényökológia és florisztika aktuális eredményei. A kutatócsoportunk a konferencia egyik szponzora és szervezője is volt ebben az évben. A konferencián az alábbi előadásokkal és poszterekkel vettünk részt:

Sonkoly Judit, Takács Attila, Molnár V. Attila & Török Péter: Virágföld-kereskedelem – a nagy távolságokra történő terjesztés eddig figyelmen kívül hagyott formája. / Potting substrates are a largely overlooked means of the long-distance dispersal of plants. (előadás).

Török Péter, Valkó Orsolya, Balogh Nóra, Godó Laura, Kelemen András, Kiss Réka, Miglécz Tamás, Tóth-Szabó Edina, Tóth Katalin, Tóthmérész Béla & Sonkoly Judit: Inváziós fajok csírázását fajspecifikusan befolyásolja az avarfelhalmozódás és a mélyebbre temetődés. / Species specific effects of soil burial and litter accumulation on the germination of invasive plant species. (előadás).

Tölgyesi Csaba, Török Péter, Csathó András István, Bátori Zoltán, Kun Róbert & Vadász Csaba: Mi gátolja a fajgazdag gyepek helyreállását, ha látszólag nincs hátráltató tényező? / What hinders the recovery of species rich grasslands if no apparent obstacle is present? (előadás).

Tóthmérész Béla, Teleki Balázs & Török Péter: A cserjésedés hatása löszgyep fragmentumok növényzetének diverzitására. / High resistance of grassland biodiversity to woody encroachment in loess steppe fragments. (előadás).

Bak Henrietta Mária, Fekete Réka, Török Péter & Molnár V. Attila: A Thlaspi alliaceum L. vizsgálata útszegélyeken és töltéseken. / Survey of Thlaspi alliaceum on roadsides and river embankments. (előadás).

Diaz Cando Patricia, Török Péter, Schmidt Dávid, Bátori Zoltán, Aradi Eszter, Kelemen András, Hábenczyus Alida Anna, Tölgyesi Csaba, Pál W. Róbert, Balogh Nóra, Tóth Edina, Matus Gábor, Táborská Jana, Sramkó Gábor, Laczkó Levente, Jordán Sándor, McInotshné Buday Andrea, Kovacsics-Vári Gergely & Sonkoly Judit: Egy új inváziós faj Magyarországon: A homoki prérifű (Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Grey) / Establishment of Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Grey (Poaceae) – a new invasive species in Hungary. (poszter).

Kovacsics-Vári Gergely, Balogh Nóra, E-Vojtkó Anna, Lukács Balázs András, McIntosh-Buday Andrea, Molnár V. Attila, PADAPT Konzorcium, Sonkoly Judit, Takács Attila, Tóth Edina, Török Péter: Pannonian Database of Plant Traits (PADAPT) – Egy új, nyílt hozzáférésű (open access) adatbázis bemutatása / Pannonian Database of Plant Traits (PADAPT) – Presenting a new, open access database. (poszter).

McIntosh-Buday Andrea, Tóth-Szabó Edina, Sonkoly Judit, Balogh Nóra, Kovacsics-Vári Gergely, Takács Attila, Teleki Balázs & Török Péter: A szigorú PADAPT protokoll és rugalmas alkalmazása, avagy levéljellegek mérésének kihívásai / Strict PADAPT protocol and its flexible application; challenges in measuring leaf traits.

A konferencia részletes programja megtalálható ITT.

Az összefoglalók böngészhetőek ITT.