2017. április 26., szerda

Restauráció és konzerváció az akadémiai nagyhéten

 

Az MTA Biológiai Osztálya és az MTA Ökológiai Tudományos Bizottság szervezésében, az akadémiai nagyhéten, "Új frontok és nemzetközi trendek a restaurációs ökológiában és a konzervációbiológiában" címmel egy érdekes tudományos ülésre kerül sor. A tudományos ülés időpontja és helyszíne: 2017. május 11. du.12 h 30, MTA Székház, Kisterem. A hivatalos program az alábbiakban olvasható.Új frontok és nemzetközi trendek a restaurációs ökológiában és a konzervációbiológiában
tudományos ülés

PROGRAM

Levezető elnök: Podani János, az MTA rendes tagja
  
Tóthmérész Béla: Ökológia, biodiverzitás, és ökoszisztéma szolgáltatások 
Török Péter: Az ökológia elméletei és a restaurációs ökológia gyakorlata 
Botta-Dukát Zoltán: Funkcionális jellegek szerepe a konzervációbiológiában és a restaurációban 
Valkó Orsolya: Alternatív és innovatív módszerek gyepek természetvédelmi kezelésében 
Stenger-Kovács Csilla: Szikes vízterek megőrzése - kovaalga diverzitás és indikáció 
Deák Balázs: Kulturális örökségünk szerepe a biodiverzitás megőrzésében

Szünet

Levezető elnök: Padisák Judit, az MTA Ökológiai Tudományos Bizottságának elnöke

Török Katalin: A gyárudvar, mint az ökológiai restauráció célterülete
Ódor Péter: A természetes erdők biodiverzitásának megőrzése és helyreállítása
Hartel Tibor: Fás legelők és tradicionális gazdálkodás
Drexler Dóra: Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem
Penksza Károly: Hagyományos módszerek a gyepek kezelésében
Takács Gábor: Restaurációs projektek a gyakorlatban

2017. április 22., szombat

Elővizsgák I.


TBBE 1066 Növényökológia II. tárgy írásbeli elővizsga időpontja 2017. május 8. (hétfő), 16 00, Ökológia épület alagsor nagyelőadó. - Elővizsga kötelező anyagok.

TBBE 1062 Ökológia I (Növényökológia) és TBME 2062 Ökológia I. tanári tárgyak írásbeli elővizsga időpontja 2017. május 8. (hétfő), 8 00, Ökológia épület alagsor nagyelőadó. - Elővizsga kötelező anyagok.

2017. április 20., csütörtök

Erdőtörvénnyel kapcsolatos állásfoglalás

 

Az MTA Ökológiai Tudományos Bizottsága és Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottsága elfogadott egy közös állásfoglalást a hatályos erdőtörvény (Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény) készülő módosításával kapcsolatban. 

Az állásfoglalás szövege az alábbiakban olvasható:


 “Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról" szóló T/14461 számú törvényjavaslatra vonatkozóan az MTA Ökológiai Tudományos Bizottsága és Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottsága megállapítja, hogy az érvényben levő erdőtörvényhez képest több ponton gyengül az erdők különleges (védelmi, talajvédelmi, Natura 2000) rendeltetése az alábbiak szerint:

1. A törvényben szereplő átalakító üzemmód helyett a bevezetett átmeneti üzemmód nem garantálja a folyamatos erdőborítást, ezért aggályos a törvényjavaslat azon pontja, amely a nem vágásos üzemmódok területi arányát szabályozza különleges rendeltetésű állami erdőkben.

2. A folyók medrében levő természetvédelmi elsődleges rendeltetésű területeken aggályos az elsődleges rendeltetés árvízvédelmi rendeltetésre történő megváltoztatása.

3. Az inváziós fafajokkal történő erdőtelepítés esetében aggályos az eredeti törvényben szereplő 200 m-es puffertávolság 100 m-re történő csökkentése természetes vagy természetszerű erdő, valamint védett nem erdő rendeltetésű terület környezetében.

4. A közelítő nyomok engedélykötelességének megtartása indokolt azok szélességétől függetlenül. A javaslatban a négy méteres koronaszélességre vonatkozó szabályozás aggályos.

Az erdei ökoszisztéma funkciók valamint a biodiverzitás megőrzése a fenti esetekben az eredeti törvényszöveg változatlanul hagyását kívánja meg.”

Az állásfoglalás megtalálható az MTA honlapján is.

2017. április 19., szerda

Young Academy of Europe tagság

 

Az eddigi tudományos munkám elismeréseként a tagjai közé választott az európai fiatal kutatók akadémiája, a Young Academy of Europe (YAE). A YAE szorosan eggyütműködve az Academy of Europe-al célultűzte ki a fiatal kutatók szakmai érvényesülésének előmozdítását és a tudomány és társadalom közötti kommunikáció elősegítését. A tagság 5 éves periódusra szól, melyet automatikusan 5 év alumni tagság követ.