2019. október 22., kedd

Tudománykommunikáció - eredmények közvetítése a kutatóktól a társadalomig

A Fiatal Kutatók Akadémiájának programja a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében


Időpont: 2019. november 11. 10:30-12:30
Helyszín: a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Kisterme

10:30-10:35 Köszöntő
Dr. Dékány Éva, a Fiatal Kutatók Akadémiájának társelnöke

10:35-10:50 A Fiatal Kutatók Akadémiájának és tevékenységének bemutatása
Dr. Török Péter, a Fiatal Kutatók Akadémiájának társelnöke

10:50-11:10 How to publish in highly ranked peer-reviewed journals
Prof. Marcel den Dikken, ELTE és MTA Nyelvtudományi Intézet

11:10-11:30 Tudományos ismeretterjesztés - a tudós felelőssége
Dr. Csupor Dezső, Szegedi TE, Gyógyszerésztudományi Kar

11:30-11:50 Eredménykommunikáció: egy intézmény láthatóságának alapjai
Simon Tamás, Magyar Tudományos Akadémia, Kommunikációs Főosztály

11:35-12:30 Nyilvános fórum és vitaülés – Hogyan tehetnénk hatékonyabbá és színvonalasabbá a hazai tudományos eredmények közzétételét?
Moderátor: Dr. Török Péter, a Fiatal Kutatók Akadémiájának társelnöke, 2 perces hozzászólások és válaszok
 A program összefoglalója
Környezeti és társadalmi problémáink kezelése széleskörű hazai és nemzetközi összefogást igényel, melyhez elengedhetetlen az alaposan koordinált kutatómunka, illetve az  eredmények gyakorlatba történő hatékony átültetése. Ehhez kapcsolódóan kiemelkedő jelentőségű a kutatók azon felelőssége, hogy tudományos eredményeiket érthető és meggyőző módon kommunikálják a társadalom szélesebb rétegei felé, ezzel is erősítve a társadalom kutatási tevékenység iránti elkötelezettségét és anyagi szerepvállalását, mely utóbbi elkerülhetetlenül szükséges a folyamatos és sikeres kutatási tevékenység fenntartásához.
A tudományos eredmények megfelelő színvonalú nemzetközi publikálása nem csak az egyes kutatók sikeres életpályája, hanem a nemzetközi kutatói közösség hatékony együttműködéséhez is kiemelkedően fontos. Marcel den Dikken nyelvész kutatóprofesszor, a Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences levelező tagja, 7 éven át töltötte be a Natural Language and Linguistic Theory című D1-es nemzetközi tudományos folyóirat főszerkesztői pozícióját. Angol nyelvű előadásában arra fog rámutatni, hogy mi szükséges a kiemelkedő minőségű, tudományos értéket közvetítő nemzetközi publikáláshoz.
Napjaink digitális forradalmának köszönhetően rengeteg információt kell feldolgoznunk a mindennapokban, ugyanakkor az eltérő forrásokból származó hírek áradatában gyakran nehéz eligazodnunk, azok hitelességét és igazságtartalmát sokszor igazi kihívás megítélni. Az áltudományok által okozott károk anyagi és erkölcsi értelemben is romboló hatásúak, ezért ezekkel szemben a Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) is fel kíván lépni. Előadásában Csupor Dezső (Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, FKA tag) ismerteti a gyógynövényekkel és gyógyhatású készítményekkel kapcsolatos, tudományos és ismeretterjesztő tevékenysége kapcsán szerzett tapasztalatait, példákon keresztül bemutatva a leghatékonyabb tudománykommunikációs stratégiákat.
A kutatók szakmai munkájának értékét és szépségét megfelelő minőségben és szaktudással lehet a leghatékonyabban eljuttatni a társadalom szélesebb köreihez. Ehhez szükség van a kutatók és a média szakemberek közös gondolkodására és munkájára is. Simon Tamás biológia-földrajz szakos tanárként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, egy ideig középiskolai tanárként, majd az ORIGO hírportál tudományos rovatvezetőjeként dolgozott, jelenleg az MTA Kommunikációs Főosztályának vezetője. Előadásában a profi médiaszakember szempontjait és tapasztalatait fogja megosztani a hallgatósággal a tudományos ismeretterjesztés területén.
A program zárásaként nyilvános fórum keretében keressük közösen a választ arra, hogy miként lehetne hatékonyabbá és színvonalasabbá tenni a hazai tudományos tevékenységhez kapcsolódó szakmai kommunikációt és ismeretterjesztést, valamint a fiatal kutatók hogyan tudnák az ehhez kapcsolódó erőfeszítéseket eredményesen segíteni.

2019. október 4., péntek

 A biodiverzitásról másképp 4. - Kiüresedő magyar erdők?!
Időpont: 2019. október 24., 12.30 – 18.00
Helyszín:
MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.


A konferencia fő szervezői

MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság Biodiverzitás Albizottság,
Magyar Természettudományi Társulat

Társrendezők
MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Tudományos Bizottság,
MTA Biológiai Tudományok Osztálya Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság
 
A konferencia fővédnöke
 
NÉMETH TAMÁS
az MTA rendes tagja, az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság (KÖTEB) elnöke
 
A konferencia védnökei
 
DÉVAI GYÖRGY DSc
professor emeritus, az MTA KÖTEB Biodiverzitás Albizottság elnöke, az MTT Biológiai
Szakosztály elnöke
 
TOLVAJ LÁSZLÓ DSc
professor emeritus, az MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Tudományos
Bizottságának elnöke
 
VARGA ZOLTÁN SÁNDOR DSc
professor emeritus, az MTA Biológiai Tudományok Osztálya Diverzitásbiológiai
Tudományos Bizottságának elnöke
 
TARDY JÁNOS PhD
c. egyetemi tanár, a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) ügyvezető elnöke 

PROGRAM

12:30–13:00 ÉRKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

13:00–13:30 KÖSZÖNTÉSEK: NÉMETH TAMÁS, az MTA rendes tagja, osztályelnök, az MTA KÖTEB elnöke,  TOLVAJ LÁSZLÓ, DSc, professor emeritus, az MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Tudományos Bizottságának elnöke, VARGA ZOLTÁN SÁNDOR, DSc, professor emeritus, az MTA Biológiai Tudományok Osztálya Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottságának elnöke

Levezető elnök: VARGA ZOLTÁN, DSc, professor emeritus, az MTA Biológiai Tudományok
Osztálya Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottságának elnöke
 
13:30–14:00 PLENÁRIS ELŐADÁS - MÁTYÁS CSABA, az MTA rendes tagja, professor emeritus, Soproni Egyetem, Sopron: Életbarát-e műveltségünk? – Miért visszhangtalan a biodiverzitás krízis?

14:00–15:30 ELŐADÁSOK

14:00–14:15 ERDŐS LÁSZLÓ, PhD, tud. munkatárs, ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet – TÖRÖK PÉTER, DSc, egyetemi tanár, DE TTK Ökológiai Tanszék, Debrecen: Két világ határán – Az erdőssztyeppek diverzitása és veszélyeztetettsége

14:15–14:30 BARINA ZOLTÁN, PhD, muzeológus, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest: Eltűnő zonális erdőtársulások a Vértesben
14:30–14:45 HORVÁTH FERENC, PhD, informatikai felelős, ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót – BEDE-FAZEKAS ÁKOS, PhD, tud. munkatárs, ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót – CSICSEK GÁBOR, intézeti mérnök, ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót – MOLNÁR ÁBEL – SZEGLETI ZSÓFIA, PhD hallgató, SZIE Környezettudományi Doktori Iskola, Gödöllő – DEMETER LÁSZLÓ, tud. segédmunkatárs, ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót: Milyenek lehettek kocsányos tölgyes őserdőink? – Erdőrezervátum-kutatás keményfás ligetekben

14:45–15:00 BARTHA DÉNES, DSc, intézetigazgató egyetemi tanár, Soproni Egyetem, Sopron – BERKI IMRE, CSc, egyetemi docens, Soproni Egyetem, Sopron – TELEKI BALÁZS, Soproni Egyetem, Sopron – ZAGYVAI GERGELY, PhD, egyetemi adjunktus, Soproni Egyetem, Sopron: A gyepszint változása fél évszázad alatt a Kárpát-medence hegy- és dombvidéki erdeiben 15:00–15:15 TÍMÁR GÁBOR, PhD, erdészeti szakügyintéző, Heves megyei Kormányhivatal, Eger: Tájhasználat és a növényzet változásai a Vendvidék erdeiben15:15–15:30 ÓDOR PÉTER, DSc, tud. tanácsadó, ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót: Különböző erdészeti beavatkozások erdei biodiverzitásra gyakorolt hatása
15:30–16:00 SZÜNET

16:00–17:45 ELŐADÁSOK - Levezető elnök: BIDLÓ ANDRÁS, PhD, egyetemi tanár, dékán, Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar

16:00–16:15 STANDOVÁR TIBOR, PhD, tszv. egyetemi docens, ELTE Biológiai Intézet, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, Budapest – ZOLTÁN LÁSZLÓ, PhD-hallgató – TANÁCS ESZTER, PhD, tud. munkatárs, ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót: Erdők állapotának biológiai szempontú értékelése az Északi-középhegység erdeinek példáján

16:15–16:30 MARKOVICS TIBOR, dr. univ., igazgató, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter: Természetvédelmi erdőkezelés vagy természetközeli erdőgazdálkodás az Őrségi Nemzeti Park példáján

16:30–16:45 TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, DSc, tszv. egyetemi tanár, DE TTK Ökológiai Tanszék, Debrecen – MAGURA TIBOR, DSc, egyetemi tanár, DE TTK Ökológiai Tanszék, Debrecen: Erdők fragmentációjának hatása a talajfauna biodiverzitására

16:45–17:00 VARGA ZOLTÁN, DSc, professor emeritus, DE TTK Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen: Erdőlakó lepkék genetikai diverzitása európai és kárpát-medencei léptékben

17:00–17:15 CSÓKA GYÖRGY, CSc, tud. tanácsadó, NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, Mátrafüred: Tölgyek – a rovardiverzitás kincstárnokai 

17:15–17:30 SZANYI SZABOLCS, egyetemi tanársegéd, DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
és Környezetgazdálkodási Kar, Növényvédelmi Tanszék, Debrecen – TÓTH MIKLÓS, az MTA lev.  tagja, kutatóprofesszor, ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest – VARGA ZOLTÁN, DSc, professor  emeritus, DE TTK Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen – NAGY ANTAL, egyetemi adjunktus, DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Növényvédelmi Tanszék, Debrecen: Kezdeti eredmények és új lehetőségek lombfogyasztó hernyójú bagolylepkék fenológiájának és populációdinamikájának vizsgálatában
 
17:30–17:45 SZÉP TIBOR, DSc, int. vezető egyetemi tanár, Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézet, Nyíregyháza – NAGY KÁROLY, osztályvezető, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest: Fás élőhelyekhez kötődő gyakori madárfajok helyzete Magyarországon 1999–2018 között, az MME véletlen mintavételi terület kijelölésen és standard módszeren alapuló, országos monitorozó programja (MMM) alapján

17:45–18:00 KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK

A rendezvény látogatása ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát a Magyar Természettudományi Társulat honlapján keresztül (online elérhető jelentkezési lapon) jelezze legkésőbb 2019. október 16-ig!

2019. október 3., csütörtök

RISING STARS Előadóülés - Fiatal ökológusok és evolúcióbiológusok bemutatkozása
A Fiatal Kutatók Akadémiája, a Debreceni Egyetem Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola és az MTA-DAB Biológiai és Környezettudományi Szakbizottság Ökológiai, Botanikai és Evolúcióbiológiai Munkabizottságok vezetősége meghívja
a
’RISING STARS’ – TEHETSÉGES FIATAL ÖKOLÓGUSOK ÉS EVOLÚCIÓBIOLÓGUSOK BEMUTATKOZÁSA

Előadóülésre

Időpont és helyszín: 2019. november 28., 9 00
DAB Székház, Bognár Rezső terem, Debrecen
(4015 Debrecen Thomas Mann u. 49.)

A rendezvény bemutatkozási lehetőséget biztosít azoknak a kiemelkedő teljesítményű negyven év alatti szupraindividuális biológiával foglalkozó és saját kutatócsoportot még nem vezető kutatóknak, akik a Juhász-Nagy Pál Doktori Iskolában az elmúlt három évben szerezték Ph.D. fokozatukat vagy Ph.D. fokozattal még nem rendelkeznek, de kiemelkedő publikációs teljesítményt nyújtanak.

Program

9 00 – 9 20 KÖSZÖNTŐ - A Fiatal Kutatók Akadémiájának (FKA) feladata és céljai Prof. Török Péter, a Fiatal Kutatók Akadémiájának Társelnöke

Szakmai előadások (egyenként 15 perc + 5 perc vita)

9 20 – 9 40 Kókai Zsuzsanna, Borics Gábor, Bácsi István, Lukács Áron, T-Krasznai Enikő, Tóthmérész Béla, Csépes Eduárd, Török Péter, B-Béres Viktória: A vízhasználat és a szezonalitás szerepe a Tisza-tó bentikus kovaalga közösségének alakításában

9 40 – 10 00 Nagy Dávid, Csumita Mária, Mizser Szabolcs, Póliska Szilárd, Tóthmérész Béla: Közönséges kullancsok (Ixodes ricinus) baktérium-közösségeinek feltérképezése újgenerációs szekvenálással egy urbanizációs élőhelygrádiens mentén

10 00 – 10 20 Sonkoly Judit, Balogh Nóra, Godó Laura, Kelemen András, Kiss Réka, Miglécz Tamás, Tóth Edina, Tóth Katalin, Tóthmérész Béla, Valkó Orsolya, Török Péter: Hogyan hat a magok eltemetődése és az avartakarás az invazív fajok csírázására? - Természetvédelmi és restaurációs ökológiai vonatkozások.
10 20 – 10 40 Tóth Edina, Török Péter, Penksza Károly, Sonkoly Judit, Kelemen András, Tóthmérész Béla: A legelés gyeptípus-függő hatásainak szerepe a gyepek diverzitásának megőrzésében.

10 40 – 11 00 Löki Viktor, Fekete Réka, Süveges Kristóf, Lovas-Kiss Ádám, Malkócs Tamás, Takács Attila, & Molnár V. Attila: Európai temetők orchideái.

11 00 – 11 20 Süveges Kristóf, Fekete Réka, Malkócs Tamás, Löki Viktor és Molnár V. Attila: Mediterrán olajligetek orchideái.

11 20 – 12 00 Kávészünet (Szendvicsebéd)

12 00 – 12 20 Sebestyén Flóra, Miklós Máté, Iván Katalin, Barta Zoltán, Tökölyi Jácint: Regeneráció édesvízi hidráknál: életmenet döntések és fiziológiai hátterük

12 20 – 12 40 Lukács Áron, Bácsi István, Kókai Zsuzsanna, Török Péter, Borics Gábor, Török-Krasznai Enikő, Tóthmérész Béla, B-Béres Viktória: Extrém időjárási események hatása bentikus algák kolonizációjára

12 40 – 13 00 Lovas-Kiss Ádám, Vincze Orsolya, Löki Viktor, Pallér-Kapusi Felícia, Navarro José María, van Leeuwen Casper, Green Andy J., Lukács Balázs András: Jobban terjednek az idegenhonos növények endozoochór módon, mint a honosak? Egy esettanulmány tőkés récékkel.

13 00 – 13 20 Balogh Nóra, Tóthmérész Béla, Valkó Orsolya, Deák Balázs, Miglécz Tamás, Tóth Katalin, Tóth Edina, Kiss Réka, Sonkoly Judit, Török Péter, Kelemen András: Szarvasmarhák legelőhasználata és legeléspreferenciája

13 20 – 13 40 Fülöp Attila, Vágási I. Csongor, Osváth Gergely, Pap Péter László, Benkő Zoltán, Pénzes Janka, Lendvai Ádám, Barta Zoltán: Csoportszerkezet és fiziológiai állapot házi verebeknél

13 40 – 14 00 ZÁRSZÓ - A Debreceni Egyetem Juhász Nagy Pál Doktori Iskola, mint az ökológusok és evolúcióbiológus képzés egyik kiemelkedő hazai műhelye – Prof. Tóthmérész Béla, a Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola vezetője.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!