2014. április 27., vasárnap

Magas fajszámú keverékek vetése - meglepően jó eredmények várhatóak

Az európai vizsgálatok meglehetősen hiányosak abban a tekintetben, hogy mennyiben függ a magkeverék-vetés, a gyeprekonstrukció és gyomvisszaszorítás sikeressége az alkalmazott magkeverék diverzitásától. Legtöbbször a diverzitást a fajszámmal fejezik ki - azaz magas fűdominanciával jellemezhető keverékeket is magas diverzitásúnak tekintenek csupán a benne található fajok magas száma alapján (Török et al. 2011). Eddig összesen egy európai vizsgálat van, ahol azonos vetőmagnorma (vetési denzitás) mellett vizsgálták volna eltérő diverzitású keverékek gyomelnyomó képességét (van der Putten et al. 2000). Ennek okán 2012 őszén, három térbeli ismétlésben, split-plot elrendezést alkalmazva, egyenként 5m×30m-es mintavételi parcellákon belül vetettünk eltérő diverzitású keveréket, 30kg/ha vetőmagnormával. A mintavételi percellákon belül összesen 6, 5×5m-es mintavételi négyzetben random elosztásban vetettük az alábbi növekvő diverzitású keverékeket:

(1) 30kg/ha Festuca rupicola
(2) 25kg/ha F. rupicola és 5kg/ha fajgazdag keverék*
(3) 15kg/ha F. rupicola és 15 kg/ha fajgazdag keverék*
(4) 5 kg/ha F. rupicola és 25 kg/ha fajgazdag keverék*
(5) 30 kg/ha fajgazdag keverék*
(6) Vetés nélküli spontán kontroll.

*(A fajgazdag keverék fajai: Achillea collina, Bunias orientale, Carthamus lanatus, Centaurea pannonica, Centaurea sadleriana, Centaurea solstitialis, Dianthus pontederae, Filipendula vulgaris, Galium verum, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Lycopsis arvensis, Pimpinella saxifraga, Plantago media, Rapistrum perenne, Salvia nemorosa, Silene vulgaris, Stipa capillata) A fajgazdag keverék fajait és a F. rupicola magokat egyaránt a régió populációiból gyűjtöttük.

A vetést követő első évben a minden mintavételi parcellában a vetett fajokat csak igen alacsony borításban találtuk meg, és ezzel párhuzamosan a rövidéletű gyomok borítása nagyon magas volt. A nyár elején egy szárzúzás történt a gyomok visszaszorításának érdekében, amelyet intenzív birkalegeltetés követett, melynek során a birkák tövig rágták és taposták a vegetációt. Így a tavalyi év végén már temettük a vizsgálatot (a birkalegeltetés és taposás nem volt a tervek között).


Az idei felmérés során meglepően tapasztaltuk, hogy egyes mintanégyzetekben igen magas volt a vetett fajok borítása, sőt szépen látható volt az eltérő keverékek által vetett négyzetek közötti különbség is. A következő évben biomassza mintavételt is tervezünk, hogy láthatóak legyenek az egyes keverékek biomassza produkcióbeli különbségei is

Török P., Vida E., Deák B., Lengyel Sz., Tóthmérész B. (2011): Grassland restoration on former croplands in Europe: an assessment of applicability of techniques and costs. Biodiversity & Conservation 20: 2311-2332.

Van der Putten W.H., Mortimer S.R., Hedlund K., Van Dijk C., Brown V.K., Lepš J., Rodriguez-Barrueco C., Roy J., Diaz Len T.A., Gormsen D., Korthals G.W., Lavorel S., Santa Regina I., Šmilauer P. (2000): Plant species diversity as a driver of early succession in abandoned fields: a multi-site approach. Oecologia 124: 91-99.

2014. április 26., szombat


Kettőből - kettő: Sikeres hallgatói szereplések a XIV. OFKD-n.


Ebben az évben Pécsett került megrendezésre, 2014. április 23-25 között az Országos Környezettudományi Diákkonferencia, ezúttal a tizennegyedik. A konferencián összesen két előadással vettek részt tanítványaim. Az előadások a következőek voltak:

Balogh Nóra: Gyepek helyreállításának lehetőségei spontán szukcesszió segítségével: esettanulmány kiskunsági homoki parlagokon (témavezetők: Dr. Valkó Orsolya és Dr. Török Péter)

Kelbert Bernadett: Kaszálás felhagyását követő vegetációváltozások helyreállított szikes és löszgyepekben (témavezetők: Dr. Kelemen András és Dr. Török Péter).

Balogh Nóra különdíjat, Kelbert Bernadett 2. helyezést ért el. Ezúton gratulálunk a sikeres szereplésért!

2014. április 12., szombat


Felkerült az égetés szerepét értékelő áttekintő tanulmányunk ismertetése a Society for Conservation Biology, Europe Section Blogjára. A blogbejegyzés ezen a linken keresztül elérhető. Köszönet dr. Hartel Tibornak a bejegyzés posztolásáért! Az áttekintő tanulmány ingyenesen letölthető erről a linkről.

2014. április 9., szerda


Nagy sikerrel zárult a 15. Kolozsvári Biológus Napok (Napoca :-))

 

 Ismét megrendezésre került, 2014. április 4-6 között a nagy múltra visszatekintő, a hazai és a határontúli biológus szakma egyik legrangosabb és leghangulatosabb rendezvénye a Kolozsvári Biológus Napok, ezúttal a 15. Az eddigi biológus napok közül ezt övezte eddig a legnagyobb szakmai érdeklődés, olyan sok előadás került bejelentésre, hogy a szervezők kénytelenek voltak párhuzamos szekciókban lebonyolítani az előadások bemutatását (összesen több mint 70 előadást hallgathattak meg az érdeklődők). Az előadások igen színvonalasak voltak, nagyon jó áttekintést nyújtottak a határontúli és a hazai kutatói műhelyekben gyakran együttműködésben zajló vizsgálatokról. 


Dr. Markó Bálint megnyitja a konferenciát.

 A konferencián az alábbi előadásokkal vettünk részt:

Török Péter, Deák Balázs, Miglécz Tamás, Kelemen András, Tóth Katalin, Albert Ágnes-Júlia, Valkó Orsolya, Béres Viktória, Borics Gábor, Tóthmérész Béla, Török-Krasznai Enikő: Biomassza és fajgazdagság kapcsolata: Általánosan jellemző-e az egycsúcsú görbe?

Albert Ágnes-Júlia, Kelemen András, Valkó Orsolya, Miglécz Tamás, Csecserits Anikó, Rédei Tamás, Deák Balázs, Tóth Katalin, Tóthmérész Béla, Török Péter: Spontán szukcesszió szerepe homoki gyepek növényzetének regenerálódásában.

Kelemen András, Török Péter, Valkó Orsolya, Deák Balázs, Tóth Katalin, Albert Ágnes-Júlia, Miglécz Tamás, Tóthmérész Béla: Növényfajok közötti interakciók szikes gyepekben.

Lukács Balázs András, Török Péter, Kelemen András, Simon Edina, Miglécz Tamás, Tóthmérész Béla, Valkó Orsolya: Magkészlet ökológiai vizsgálatok hortobágyi száraz és nedves szikes gyepekben.


A kávészünetek oldott hangulatban zajlottak.

A konferencián átadásra kerültek az Apáthy István díjak. Az idei díjazottak dr. Hartel Tibor és Bartha Helga voltak. A díjazottaknak a rangos elismeréshez szívből gratulálunk! A konferencia jó hangulatához és a feszített tempó mérsékléséhez a beiktatott kávészünetek és az esti közös kötetlen diskurzusok hatékonyan hozzájárultak.

 

Dr. Hartel Tibor átveszi az elismerést dr. Markó Bálinttól.

A fenti linken keresztül a részletes program és a konferencia absztraktok letölthetőek.

A konferenciához kapcsolódóan lehetőségünk nyílt dr. Ruprecht Eszter és dr. Fenesi Annamária által koordinált kísérletes vizsgálatokat is megtekinteni a Kolozsvári Botanikus Kertben. A vizsgálatok súlypontját a biológiai inváziós és égetéses vizsgálatok képezik. 

 

A kolozsvári kutatók jól felszerelt kísérleti állomása a Kolozsvári Botanikus kertben.

Az egyik projektben a kutatók idegenhonos kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) észak-amerikai és hazai populációiból származó magokból nevelt növények égetésre adott válaszait és kompetíciós képességeit tanulmányozzák beállított kísérletes növénynevelési vizsgálatokkal. 

 

Fenesi Annamária és Török Péter a konferencián

Dr. Fenesi Annamária az elkövetkezendő mintegy 10 hónapban az Erdős Pál Posztdoktori Ösztöndíj támogatása mellett a fent említett vizsgálatait a DE TTK Ökológiai Tanszékével együttműködésben végzi. Gratulálunk a pályázati támogatás elnyeréséhez és nagy reményekkel tekintünk az elkövetkezendő közös munkára.

2014. április 8., kedd

A kutatócsoport által jegyzett cikkek közül a Basic and Applied Ecology folyóiratban megjelent "Review: Prospects and limitations of prescribed burning as a management tool in European grasslands" című áttekintő tanulmányunk a harmadik legtöbbet letöltött cikk volt az elmúlt három hónapban. A cikk megtekinthető és mindenki számára szabadon letölthető (open access) a folyóirat honlapjáról. Bízunk benne, hogy a széles szakmai érdeklődés hamarosan az idézettségi mutatókban is megjelenik.