2017. szeptember 14., csütörtök

A főszerkesztő ajánlja a Biological Conservation cikkünket

 

A Biological Conservation nevű szaklap szeptemberi számának a főszerkesztő által ajánlott cikke lett a Mihók Barbara elsőszerzőségével jegyzett cikkünk, melyről korábbi blogbejegyzésemben már beszámoltam. Örvendetes hír, hiszen ez azt jelenti, hogy a cikk egy ideig szabadon hozzáférhető és letölthető bárki számára ami növelte a láthatóságát. A szerkesztői ajánlást és a cikk összefoglalóját az alábbiakban lehet olvasni. A cikk letölthető volt a folyóirat honlapjáról (szeptember 14-ig ingyen :-(), de letölthető a honlapomról is.

Editors Motivation Explained

This paper is timely in showing that no conservation policy can be taken for granted. Political choices at play in a given country or region can deeply and rapidly affect the long-term trend in biodiversity.
 
Abstract

Changes of the social-political system in the last twenty-five years heavily affected biodiversity conservation in the post-soviet Central and Eastern European (CEE) countries. We used a framework to present the effect of the two fundamental social, political and economic changes on the biodiversity and ecosystems of Hungary from 1989 until recently. First, following the democratic transformation in 1989 social, political, economic and institutional drivers led to the increase in farmland biodiversity, improvement of water quality due to less chemical use and decrease of habitat loss within protected areas. At the same time, land privatisation and uncertain ownership led to habitat degradation, abandonment and fragmentation. These changes were coupled with the spread of alien species and re-ploughing. The second change was joining the European Union in 2004. This resulted in the establishment of the Natura 2000 network, the application of the relevant EU policies, and access to conservation related EU funds, which contributed to successful habitat restorations increasing of some charismatic species' populations. Meanwhile, however, disappearance of extensive farming practices, agricultural intensification and infrastructural developments driven by some increasing EU funds led to a net habitat loss, degradation and decline in biodiversity, with more than half of the species of European importance having unfavourable conservation status. Increased support for conservation institutions, adaptive and extended agri-environment schemes and further research and monitoring to establish, refine and supervise sustainable management practices, including water management, are needed to prevent further biodiversity loss in the coming years.

Köszönöm a kiváló szerzőgárdának, hogy részese lehettem a sikernek, valamint szerzőként részt vehettem a cikk elkészítésében!

2017. szeptember 12., kedd

Ismét a felső 1%-ban, sajnos csak bírálatokban...

 

Ebben az évben is kihirdették a Publons bírálati és szerkesztői munkát nyomon követő szakmai oldal által a regisztrált felhasználók bírálati és szerkesztői adatai alapján az egyes szakterületek "legjobbjait". A tavalyi évhez hasonlóan idén is sikerült az "Enviromental Science" kategórában a felső 1%-ba kerülni. Még egy csicsás oklevelet is csináltak hozzá, mert az emberek szeretnek ilyeneket kapni. Azért pár év múlva jó lenne inkább a legtöbbet idézett 1%-ba kerülni...
Bemutatkozik az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport

 

Az MTA 2017-re kiírt Lendület pályázat keretében az "Új frontok a restaurációs ökológiában: A környezetbarát infra-struktúra kiépítésének és fenntartásának ökológiai szempontú elmélete" című nyertes pályázat támogatásával megalakult az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport. A kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia illetve a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar mint befogadó intézmény együttes támogatásával, 2017. július 1-ével hivatalosan is működik.  A kutatócsoport, Dr. Török Péter vezetése mellett,  jelenleg négy fő beosztott kutató és egy fő szakmai ügyintéző részvételével működik. Az alábbiakban a kutatócsoport tagjai mutatkoznak be, röviden bemutatva eddigi szakmai eredményeiket és terveiket.

 

Dr. Török Péter - Tudományos Tanácsadó, Kutatócsoport vezető. Ph.D. fokozatot szerzett 2008-ban, az értekezésének címe: A magkészlet szerepe mészkerülő gyepek rehabilitációjában. Megvédte 2012-ben habilitációs, 2016-ban MTA Doktora értekezését. Kutatási érdeklődése Palearktikus gyepterületek biodiverzitásának megőrzése és helyreállítása és növény-közösségekben zajló dinamikai folyamatok vizsgálata különös tekintettel a biomassza produkcióra és talajmagbank képzésre. A Lendület pályázat keretében a szárazföldi és vízi élőlényközösségek funkcionális összetételét alakító tényezők illetve a közösségekben zajló folyamatok vizsgálata hangsúlyosan jelenik meg.

Dr. B-Béres Viktória - Tudományos munkatárs. 2013-ban szerzett Ph.D. fokozatot, értekezésének címe: A Cryptomonas ovata Ehrenberg (Cryptophyta) és a Microcystis aeruginosa Kützig (Cyanobacterium) algataxonok interakciós kapcsolatai. Eddigi tudományos munkája az algafajok közti interakciós kapcsolatokat, valamint a bentikus és planktonikus algaközösségek taxonómiai és funkcionális diverzitását befolyásoló környezeti tényezők vizsgálatán alapszik. A Lendület kutatócsoport keretében zajló kutatásainak középpontjában az algaközösségek funkcionális összetételét meghatározó tényezők, ill. közösség összetételében bekövetkező változások dinamikájának vizsgálata áll. 

Dr. Sonkoly Judit - Tudományos segédmunkatárs. 2017-ben szerzett Ph.D. fokozatot, értekezésének címe: Reproduktív jellegek szerepe a növényi életciklusban és a biodiverzitás fenntartásában. Eddigi kutatásai elsősorban a gyepek biodiverzitását és vegetációdinamikáját befolyásoló tényezőket érintették, mint például a magok tér- és időbeli terjedését, vagy a gyepi növényfajok csírázási- és megtelepedési sikerét befolyásoló tényezőket. A Lendület kutatócsoport keretében tovább vizsgálja a gyepek biodiverzitását- és dinamikáját befolyásoló tényezőket, valamint hogy ezek ismerete hogyan járul hozzá a féltermészetes gyepi élőhelyek védelméhez, megfelelő kezeléséhez és restaurációjához. 

Tóth Edina - Tudományos segédmunkatárs Ph. D. fokozat megszerzése folyamatban van, a megszerzés várható ideje: 2018. Doktori értekezésének címe: Természetvédelmi célú legeltetés hatása rövid füvű szikes gyepek vegetációjára intenzitási grádiens mentén. Érdeklődési területe a gyepek természetvédelmi kezelését és fenntartását célzó kezelések vizsgálata. Eddigi munkája során a legelés hatásait vizsgálta a gyepek diverzitására, összetételére, illetve különös tekintettel a gyepek funkcionális növényi jellemzőire. A Lendület kutatócsoport keretében a korábbi vizsgálatok folytatását és kiterjesztését célozza meg, többféle gyeptípus, állatfaj és különböző legelési intenzitási szintek mellett. 

Dr. Tölgyesi Csaba - Tudományos segédmunkatárs. Ph.D. fokozatot szerzett 2017-ben, az értekezésének címe: Gyepközösségek közötti ökotonok dinamikája egyirányú és fluktuáló vízállapot-változások mellett. Érdeklődési területe a fás- és lágyszárú növényközösségek különféle léptékeken értelmezett kölcsönhatása a teljes erdős-sztyepp biomtól egészen a fáslegelők egyedi fái alatt kialakuló lokális kapcsolatrendszerekig. A Lendület pályázat részét képező vizsgálataiban ezen kölcsönhatások természetvédelmi kezelésben, illetve klíma-adaptációban való felhasználhatóságát járja körül. 

Kocsis-Ikanov Annamária - ügyintéző. 
Okleveles történelem tanár, okleveles közgazdász. Korábban a középfokú szakképzés területén gazdasági szaktanárként dolgozott, egy települési önkormányzatnál pályázatíróként tevékenykedett, egy turisztikai területen működő vállalkozásnál pedig irodavezető volt. Jelenleg az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport ügyviteli feladatait látja el.

2017. szeptember 9., szombat

AE-ALLEA-YAE Konferencia Budapesten


Az idén először Budapesten rendezték meg az Academia Europea, az the European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) és a Young Academy of Europe konferenciáját 'Fentarthatóság és Reziliencia' mottóval. A konferencián több mint 300 kutató vett részt Európa számos országából képviselve gyakorlatilag minden természettudományi, élettudományi, bölcsészettudományi és művészettudományi területet. A konferenciához több európai testület, úgymint az European Research Council (ERC) és az Európai Bizottság tudományos tanácsadó testületét (SAM) támogató európai akadémiai konzorcium, a SAPEA is csatlakozott. Az európai fiatal akadémia (Young Academy of Europe) képviseletében lehetőségem nyílt csatlakozni a konferenciához és a konferencián zajló műhelybeszélgetésekhez. A konferencia részletes programja megtalálható az esemény hivatalos honlapján. A konferencia egyes eseményeiről részletes és képes beszámoló megtekinthető a Magyar Tudományos Akadémia honlapján itt, itt, itt és itt.

2017. szeptember 6., szerda

Habilitáció gyepes témában


Dr. Valkó Orsolya habilitációs tantermi előadását a Tudományterületi Habilitációs Bizottság 2017. szeptember 22., péntek 11:00 órára jelölte ki. Helye: DE Ökológiai Épület Wojnárovich Elek terem (Debrecen, Egyetem tér 1.). Habilitációs tudományos előadását a Tudományterületi Habilitációs Bizottság 2017. szeptember 22., péntek 12:00 órára jelölte ki. Helye: DE Ökológiai Épület Wojnárovich Elek terem (Debrecen, Egyetem tér 1.)

 

 

Az előadások címe:

Gyepek természetvédelmi kezelése - kaszálás, legeltetés, égetés

Szikes gyepek természetvédelmi kezelése kontrollált égetéssel

Az idegen nyelvű előadás: Supporting biodiversity of alkali grasslands by prescribed burning - A multi-species approach

Hivatalos bírálók:
Dr. Penksza Károly egyetemi tanár, SZIE MKK Növénytani Tanszék
Dr. Botta-Dukát Zoltán igazgató, MTA Ökológiai Kutatóközpont

Magam, a tanszék és a kutatócsoportok dolgozói nevében ezzel a Gyertyán-kúti réteken több mint egy évtizeddel ezelőtt készült képpel szívből gratulálok ehhez a jeles eseményhez és az eljárás eredményes lezárásához sok sikert kívánok! Ne felejtsd az intelmet: "kaszálás nélkül, nem lehet gereblyézni!"

2017. szeptember 5., kedd

EDGG éves konferenciája Rigában


Az idén az EDGG (Eurasian Dry Grassland Group) 14. éves konferenciáját tartotta Rigában (Lettország, 2017. július 4-11.). A konferencia fő téma-meghatározása a határokon átnyúló féltermészetes gyepek (vagy féltermészetes gyepek határok nélkül) volt. Az EDGG konferenciák történetében egyedülálló módon két ország, Lettország és Litvánia közösen rendezte meg a konferenciát. A konferencián a DE TTK Ökológiai tanszékét ketten (Sonkoly Judit és Török Péter) képviseltük. Mindketten előadást tartottunk kutatásainkról. A konferencia teljes programja megtalálható a konferencia honlapján, ahonnan a részletes program és az összefoglaló kötet is letölthető.

IAVS konferencia Palermoban


Nagyjából véget ért a nyár, úgyhogy újult erővel vetjük bele magunkat a munkába. Ennek okán egy régebbi adósságomat kell törlesztenem. Így röviden beszámolok az idén a 60. alkalommal megrendezett IAVS (International Association of Vegetation Science) éves közgyűlésről, melynek idén a szicíliai Palermo adott otthont (2017. június 20-24). A konferencia fő témája "vegetációmintázatok természetes és kultúrtájakban" volt. Összesen 14 reguláris szekcióban és 6 külön szekcióban, közel 170 előadást hallgathattak meg az érdeklődők. A világörökség részét képező óváros atmoszférája és a poszterszekció és az esti fogadás helyszínét adó botanikus kert a szakmai programokon túlmenően igen fontos kulturális és kulináris programokat biztosított.  Agrigento romjai

A konferencián két különleges szekció szervezésében vettem részt, melyek a következőek voltak:

Theory-based habitat conservation and restoration
Convened by Péter Török & Aveliina Helm

The involvement of ecological theory in habitat conservation and restoration has significantly increased in the past decade. However, despite the fact that the field of restoration ecology has grown academically strong, there are still visible gaps between the advancing discipline of theoretical ecology and current approaches of habitat restoration. It is necessary to improve joint thinking by improving the inclusion of recent ecological theories to practical habitat conservation and restoration, as well as by introducing a practical-problem-driven theoretical research. The session aims to (i) improve linkages between theoretical ecology, restoration and conservation strategies; and to (ii) summarise the practical needs of restoration and conservation that need further support from theoretical ecology.
 
Faces of hidden diversity: Dispersal and regeneration traits in vegetation dynamics
Convened by Orsolya Valkó, Péter Török, Béla Tóthmérész, Alessandra Fidelis & Borja Jiménez- Alfaro

The regeneration niche, seed dispersal in space and time (seed rain and seed banks), germination or dormancy, represent major but often unexplored factors of species assembly and functional diversity. The aim of this special session is to discuss the role of seed traits in vegetation patterns, the dynamic of plant communities and restoration practice. Studies introducing theoretical and practical aspects of trait-based approaches for understanding colonization and establishment of species in natural or semi-natural communities are welcome.


Terepi életkép

Az Ökológiai tanszék és az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport munkatársai összesen 6 prezentációval vettek részt a konferencia igen sokszínű programjában. A konferencia részletes programja megtalálható a konferencia hivatalos honlapján

Az összefoglaló kötet, a Szicília flóráját bemutató kötet és a konferencia program ingyenesen letölthető az egyetemi kiadó honlapjáról.