2018. április 26., csütörtök

Fiatal kutatók fóruma az MTA-nA Fiatal Kutatók Fóruma egyeztető platform az MTA fiatal köztestületi tagjai részére.

Fiatal Kutatók Fóruma
2018. május 9. 14.00 óra
MTA Székház, Felolvasóterem


Levezető elnök: Pósfai Mihály akadémikusI. A fiatal kutatók helyzetéről szóló kérdőív beérkezett válaszainak ismertetése és elemzése
II. Javaslat a Fiatalok Akadémiája alapítására
III. Hozzászólások, javaslatok megvitatása

A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az akadémiai hivatalos eseményhirdetési oldalán lehet megtenni.

Két világ határán - Új áttekintő tanulmányunk az Applied Vegetation Science-ben


Megjelent Erdős László elsőszerzőségével az eurázsiai erdőssztyeppekkel foglalkozó legújabb szintézis cikkünk az Applied Vegetation Science nevű szakfolyóirat hasábjain. A cikk példás nemzetközi és hazai együttműködés keretein belül valósulhatott meg - összesen 6 ország, 14 kutatója vett részt a teljes Eurázsiai erdősszytepp bemutatásában. A cikk mintegy 35 kézirat-oldal terjedelemben foglalkozik az erdőssztyeppek fogalmi meghatározásával, a legfontosabb erdőssztyepp régiók jellemzésével, a jelenlegi kiterjedéssel és veszélyeztetettségel illetve kitér a klímváltozással összefüggő problémákra és a kiterjedés jövőbeli változására is. A cikk elérhető - szerkesztetlen kézirat formájában -  a folyóirat honlapján, valamint később a honlapomon is elérhető lesz. Az összefoglalója az alábbiakban olvasható.

The edge of two worlds: A new review and synthesis on Eurasian forest-steppes

László Erdős, Didem Ambarli, Oleg A. Anenkhonov, Zoltán Bátori, Dániel Cserhalmi, Márton Kiss, György Kröel-Dulay, Hongyan Liu, Martin Magnes, Zsolt Molnár, Alireza Naqinezhad, Yury A. Semenishchenkov, Csaba Tölgyesi & Péter Török

Eurasian forest‐steppes are among the most complex non‐tropical terrestrial ecosystems. Despite their considerable scientific, ecological, and economic importance, knowledge of forest‐steppes is limited, particularly at the continental scale. Here we provide an overview of Eurasian forest‐steppes across the entire zone: (i) we propose an up‐to‐date definition of forest‐steppes, (ii) give a short physiogeographic outline, (iii) delineate and briefly characterize the main forest‐steppe regions, (iv) explore forest‐steppe biodiversity and conservation status, (v) and outline forest‐steppe prospects under predicted climate change. Forest‐steppes are natural or near‐natural vegetation complexes of arboreal and herbaceous components (typically distributed in a mosaic pattern) in the temperate zone, where the coexistence of forest and grassland is enabled primarily by the semihumid to semiarid climate, complemented by complex interactions of biotic and abiotic factors operating at multiple scales. This new definition includes lowland forest‐grassland macromosaics (e.g. in Eastern Europe), exposure‐related mountain forest‐steppes (e.g. in Inner Asia), fine‐scale forest‐grassland mosaics (e.g. in the Carpathian Basin), and open woodlands (e.g. in the Middle East). Using criteria of flora, physiognomy, relief, and climate, nine main forest‐steppe regions are identified and characterized. Forest‐steppes are not simple two‐phase systems, as they show a high level of habitat diversity, with forest and grassland patches of varying types and sizes, connected by a network of differently oriented edges. Species diversity and functional diversity may also be exceptionally high in forest‐steppes. Regarding conservation, we conclude that major knowledge gaps exist in determining priorities at the continental, regional, national, and local levels, and in identifying clear target states and optimal management strategies. When combined with other threats, climate change may be particularly dangerous to forest‐steppe survival, possibly resulting in compositional changes, rearrangement of the landscape mosaic, or even the latitudinal or altitudinal shift of forest‐steppes.

2018. április 19., csütörtök

PÁLYÁZAT

EGYHÓNAPOS NÖVÉNYÖKOLÓGIAI
GYAKORLATI ÖSZTÖNDÍJRA
2018

A DE TTK Ökológiai Tanszék Növényökológiai munkacsoportja és az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport a botanikai és növényökológiai témák iránt érdeklődő egyetemi hallgatók számára, immáron második alkalommal szakmai gyakorlati ösztöndíjat hirdet. A pályázatot elnyerő hallgatók lehetőséget kapnak, hogy bekapcsolódjanak az NKFIH által támogatott "Növényökológiai elméletek alkalmazási lehetőségei a gyeprekonstrukcióban" című pályázatban, illetve a tavaly megalakult MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoportban zajló munkába.

A pályázat tárgya és témaköre

A gyepi biodiverzitás kutatását és a gyepközösségek megőrzését megnehezíti, hogy a működésüket befolyásoló számos lényegi információ nem áll rendelkezésre. Ilyenek például (i) a növényfajok magbank-képzésére vonatkozó információk, (ii) a növényfajok közötti kölcsönhatások típusai és erőssége, illetve (iii) a közösségek működése szempontjából kiemelten fontos az alkotó fajok által meghatározott funkcionális diverzitás. A növényi jellegek (= plant trait, pl. növénymagasság, levélméret, magterjedési sajátságok, magbank-képzés típusa) mérése illetve regionális szintű adatbázisok összeállítása ennek okán kiemelt fontosságú. A nyári ösztöndíjas(ok) fő feladatai különböző növényfajok egyedeinek terepi gyűjtése, fajok biomassza mintákban történő azonosítása, főként vegetatív jellegek (levélbélyegek) mérése és magbank vizsgálatokkal összefüggő üvegházban zajló munkák végzése lesz.

A pályázók köre

A pályázatra M.Sc. és B.Sc. hallgatók egyaránt pályázhatnak. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a szakdolgozati témát kereső első és másodéves B.Sc. hallgatók vagy új szakdolgozati témát kereső M.Sc. hallgatók.


Kötelező tartalmi és formai elemek

A pályázat tartalmaz egy rövid önéletrajzot (max. 1 oldal), megjelölve az eddigi egyetemi előmenetelt (növénytani témájú tárgyak érdemjegyei), kutatási tapasztalatot illetve érdeklődést. A pályázathoz csatolható egy motivációs levél amelyben a pályázó vázolja, hogy miért szeretné az ösztöndíjat elnyerni, illetve miként járulhat hozzá az ösztöndíj szakmai munkájának és fejlődésének előmozdításában.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikus formában (MS-Word dokumentum vagy pdf file) várjuk Dr. Török Péternek címezve a molinia@gmail.com címre.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 18. péntek 12.00 óra
A pályázatok elbírálása

A pályázatokat a tanszék és a kutatócsoport tagjai tekintik át, majd szakmai és egyéb szakmapolitikai szempontok figyelembevételével választják ki a nyerteseket. A végső döntést az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport vezetője hozza meg szakmai és szakmapolitikai szempontok figyelembevételével. Az elutasító döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Összesen maximum 3 ösztöndíj odaítélésre van lehetőség.
Az ösztöndíj összege egyszeri 60.000 Ft.

Az ösztöndíjas időszak egy hónap (rugalmas kezdéssel és befejezéssel) a 2018. július 1-augusztus 30. közötti időszakban

Debrecen, 2018. április 19.

Dr. Török Péter, s.k.
kutatócsoport vezető
tudományos tanácsadó // egyetemi docens
MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport //
DE TTK Ökológiai Tanszék
http://ecology.science.unideb.hu/Tpeter/