2018. július 9., hétfő

A Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport első éves eredményei


Az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport 2017. július elsején alakult meg az MTA mintegy 200 millió forintos támogatásával. A kutatócsoportról itt számoltam be bővebben. A kutatócsoporti pályázatban nagy hangsúlyt szántunk a tudományos eredmények kommunikációjára, tehát tudományos igényű szakcikkek készítésére és megjelentetésére. A kutatócsoport egyéves fennállásának és az esedékes akadémiai részjelentés leadásának apropóján érdemes elgondolkodni a tényleges számokban mérhető teljesítményen. A 2017. július 1 és 2018. június 30 közötti támogatási időszakban a kutatócsoport munkatársainak összesen 15 Q1-es cikke jelent meg meghatározó vagy társszerzőségben (az adott szakterület folyóiratainak Scimago rangsorának felső 25%-ba eső lapok), ebből 7 volt D1-es (ugyanott a felső 10%). Különösen impozáns ez a teljesítmény annak tükrében, hogy a pályázat első három évére vállaltuk 20 Q1-es szakcikk megjelentetését. A megjelent cikkek kummulatív impakt faktora 33,7 a legfrissebb adatok alapján számolva (2017-re vonatkozó impakt faktorok). Emellett a kutatócsoport tagjai részt vettek egy gyepközösségekkel globális szinten foglalkozó szakkönyv (CRC Press, Grasslands of the World) több fejezetének elkészítésében. A kutatócsoportnak emellett van 5 kézirata, amely megjelentetés közelében,  a bírálat valamely fázisában illetve benyújtás közelében áll. A cikkek és kéziratok az alábbiak:

Kötetben megjelent közlemények

B-Béres V., Török P., Kókai Zs., Lukács Á., T-Krasznai E., Tóthmérész B., Bácsi I. (2017): Ecological backgroundof diatom functional groups: Comparability of classification systems. Ecological Indicators 82: 183-188. Scimago Q1

Sonkoly J., Deák B., Valkó O., Molnár V. A., Tóthmérész B., Török P. (2017): Do large-seeded herbs have a smallrange size? The seed mass – distribution range trade-off hypothesis. Ecology and Evolution 7: 11204-11212. Scimago D1

Tölgyesi Cs., Császár P., Torma A., Török P., Bátori Z., Gallé R. (2018): Think twice before using narrow buffers:attenuating mowing- induced arthropod spillover across forest-grassland edges. Agriculture, Ecosystems & Environment 255: 37-44. Scimago D1

Török P., Kelemen A., Valkó O., Miglécz T., Tóth K., Tóth E., Sonkoly J., Kiss R., Csecserits A., Rédei T., Deák B., Szűcs P., Varga N., Tóthmérész B. (2018): Succession in soil seed banks and itsimplications for restoration of calcareous sand grasslands. Restoration Ecology 6(S2): S134-S140. Scimago Q1

Török P., Helm A., Kiehl K., Buisson E., Valkó O. (2018): Beyond the species pool: Modification of species dispersal, establishment andassembly by habitat restoration. Restoration Ecology 6(S2): S65-S72. Scimago Q1

Valkó O., Kelemen A., Miglécz T., Török P., Deák B., Tóth K., Tóth J.P., Tóthmérész B. (2018): Litter removal does not compensate detrimentalfire effects on biodiversity in regularly burned semi-natural grasslands. Science of the Total Environment 622-623: 783-789. Scimago D1

Valkó O., Tóth K., Kelemen A., Miglécz T., Radócz Sz., Sonkoly J., Tóthmérész B., Török P., Deák B. (2018): Cultural heritage andbiodiversity conservation – Plant introduction and practical restoration onancient burial mounds. Nature Conservation 24: 65-80. Scimago Q1

Kiss R., Deák B., Török P., Tóthmérész B., Valkó O. (2018): Grassland seed bank and community resilience in a changing climate. Restoration Ecology 6(S2): S141-S150. Scimago Q1

Tóth E., Deák B., Valkó O., Kelemen A., Miglécz T., Tóthmérész B., Török P. (2018): Livestock type is more crucial thangrazing intensity: Traditional cattle and sheep grazing in short-grass steppes. Land Degradation and Development 29: 231-239. Scimago D1

Wang C.*, B-Béres V.*, Stenger-Kovács Cs., Li X., Abonyi A. (2018): Enhanced ecological indication based on combined planktic and benthicfunctional approaches in large river phytoplankton ecology. Hydrobiologia 818: 163-175.* co-first authors Scimago Q1

Bácsi I., Deli J., Gonda S., Mészáros I., Veréb G., Dobronoki D., Nagy S.A., B-Béres V., Vasas G. (2018): Non-steroidal anti-inflammatory drugsinitiate morphological changes but inhibit carotenoid accumulation inHaematococcus pluvialis. Algal Research 31: 1-13. Scimago D1

Várbíró G., Padisák J., Nagy-László Z., Abonyi A., Stanković I., Gligora Udovič M., B-Béres V., Borics G. (2018) How length of light exposure shapesthe development of riverine algal biomass in temperate rivers? Hydrobiologia 809: 53-63. Scimago Q1

Deák B., Valkó O., Török P., Kelemen A., Bede Á., Csathó A. I., Tóthmérész B. (2018): Landscape and habitat filters jointly drive richness andabundance of specialist plants in terrestrial habitat islands. Landscape Ecology 33: 1117-1132. Scimago D1

'In press' közlemények

Erdős L., Ambarlı D., Anenkhonov O., Bátori Z., Cserhalmi D., Kiss M., Kröel-Dulay Gy., Liu H., Magnes M., Molnar Zs., Naqinezhad A., Semenishchenkov Y., Tölgyesi Cs., Török P. (2018): The edge of two worlds: A new reviewand synthesis on Eurasian forest-steppes. Applied Vegetation Science. Scimago Q1

Godó L., Tóthmérész B., Valkó O., Tóth K., Kiss R., Radócz Sz., Kelemen A., Török P., Švamberková E., Deák B. (2018): Ecosystem engineering byfoxes is mediated by the landscape context – A case study from steppic burialmounds. Ecology and Evolution 8: Paper 15448666. Scimago D1

Dengler J. et al. (with 183 co-authors) (2018): GrassPlot – a databaseof multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands. Phytocoenologia. Scimago Q2

Egyéb fontos referált publikációk

Török P., Dengler J. (2018): Palaearctic grasslands in transition: overarching patterns and future prospects. In: Squires VR, Dengler J, Feng H, Hua L (szerk.) Grasslands of the world: diversity, management and conservation. Boca Raton; New York: CRC Press, pp. 15-26.

Török P., Janišová M, Kuzemko A, Rūsiņa S, Dajić Stevanović Z. (2018): Grasslands, their Threats and Management in Eastern Europe. In: Squires VR, Dengler J, Feng H, Hua L (szerk.) Grasslands of the world: diversity, management and conservation. Boca Raton; New York: CRC Press, pp. 64-88.

Venn S., Ambarli D., Biurrun I., Dengler J., Kuzemko A., Török P., Vrahnakis M. (2018): The Eurasian Dry Grassland Group (EDGG) in 2016–2017. Hacquetia 17: 17-23. Scimago -

Kiss R., Sonkoly J., Török P., Tóthmérész B., Deák B., Tóth K., Lukács K., Godó L., Kelemen A., Miglécz T., Radócz Sz., Tóth E., Balogh N., Valkó O. (2018): Germination capacity of 75 herbaceous species of the Pannonian flora and implications for restoration. Acta Botanica Hungarica 60. Scimago Q2

Benyújtott, vagy benyújtás közelében (J) lévő közlemények

Török P., Penksza K., Tóth E., Kelemen A., Sonkoly J., Tóthmérész B. (submitted): Vegetation type and grazing intensity jointly shape grazing effects on grassland biodiversity. Ecology and Evolution (major revision submitted).

Sonkoly J., Kelemen A., Valkó O., Deák B., Kiss R., Tóth K., Miglécz T., Tóthmérész B., Török P. (submitted): Alteration of species evenness in experimental grasslands: Biomass production explained by the mass ratio hypothesis. Scientific Reports (under revision).

Török P., Matus G., Tóth E., Papp M., Kelemen A., Sonkoly J., Tóthmérész B. (submitted): Both trait-neutrality and filtering effects are validated by the vegetation patterns detected in the functional recovery of sand grasslands. Scientific Reports (minor revision).

Kelemen A., Tölgyesi Cs., Valkó O., Deák B., Miglécz T.,  Fekete R., Török P., Balogh N., Tóthmérész B. (submitted): Density-dependence of plant-plant interactions triggered by grazing. Basic and Applied Ecology (will be submitted soon)

Fantinato E., Sonkoly J., Silan G., Valkó O, Tóthmérész B., Deák B., Kelemen A., Miglécz T., Del Vecchio S., Buffa G., Török P. (submitted): Reproductive traits recover faster than vegetative ones during the spontaneous succession of sand grasslands. Basic and Applied Ecology (will be submitted soon).

Kiemelendő, hogy a kutatócsoport munkatársainak 2 olyan cikke is van, amely megfelelt az NKFIH KH Kiemelkedő Hatású Közlemény pályázati kiírásank (Török et al. 2016 és Tóth et al. 2018).

Természetes, hogy a kutatócsoport nem légüres térben működik, dolgozik, hanem szoros együttműködésben más a területen dolgozó kutatócsoporttal és intézménnyel. Kiemelkedően fontos kutatási partnereink a Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszéke és az itt működő MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport és munkatársai. Kiemelendő a DE Növénytani Tanszékkel, a Szent-István Egyetem Növénytani Tanszékével, az MTA Ökológiai Kutatóközpont és a Szegedi Egyetem munkatársaival végzett közös kutatás és publikálás. A kutatócsoport és a hozzátartozó pályázatok pénzügyi és szakmai adminisztrációs feladatait az MTA-TKI munkatársai és Kocsis-Ikanov Annamária látja el (Nélkülük gyakorlatilag egy helyben járnánk...). Végül, de nem utolsó sorban említve, a kutatócsoport működése nem lehetne ilyen sikeres a DE Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar befogadó támogatása nélkül.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése